หน้าแรก | การปฐมพยาบาล | ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ | เกี่ยวกับ    
++Menu++
  >> บทนำสู่การปฐมพยาบาล
  >> การปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ
> การปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักหรือได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ
> การช่วยเหลือผู้จมน้ำ
> การพันผ้า
> การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
> การปฐมพยาบาลกรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
> การปฐมพยาบาลผู้ที่มีไข้
> การปฐมพยาบาลกรณีตกเลือด, เกิดบาดแผลและการทำแผล
> การปฐมพยาบาลกรณีได้รับสารพิษ
> การปฐมพยาบาลกรณีถูกสัตว์กัด,ต่อย
> แบบทดสอบท้ายบท
  >> บรรณานุกรม
  >> รวมแบบทดสอบและแบบฝึกหัด

 
> การพันผ้า (Bandaging)
 
 
ลักษณะต่างๆ ของการพันผ้าพันแผลชนิดม้วนและวิธีทำ
     1. การพันรอบหรือพันเป็นวงกลม (Circular turns) เป็นการพันรอบที่ใช้กับส่วนที่เป็นวงกลม และมักใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของการพันผ้าพันแผลชนิดม้วนลักษณะอื่น ๆ อวัยวะที่เหมาะสำหรับการพันรอบ เช่น รอบศีรษะ รอบนิ้วมือ รอบข้อมือ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการพันตามลำดับดังนี้
          1.1 ใช้มือขวาจับม้วนผ้าให้ชายผ้าอยู่ข้างล่าง
          1.2 พันรอบบริเวณที่ต้องการพันหลาย ๆ รอบ
          1.3 ติดเข็มกลัด หรือ ผูกชายผ้าให้เรียบร้อย
วิธีการพันเป็นวงกลม
ภาพที่ 21 วิธีการพันเป็นวงกลม


     2. การพันเป็นเกลียว (Spiral turns) เป็นการพันกับอวัยวะที่ยาว เช่น ต้นแขน ต้นขา หน้าแข้ง ลำตัว เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการพันตามลำดับดังนี้
          2.1 ใช้มือขวาหรือซ้ายจับม้วนผ้าให้ชายผ้าอยู่ข้างล่าง
          2.2 พันรอบ 2-3 รอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าคลายตัว
          2.3 พันเฉียงขึ้นไปเป็นเกลียวโดยให้เหลื่อมกันประมาณ 2 ใน 3 ของผ้า
          2.4 เมื่อสิ้นสุดการพันให้พันรอบ อีก 2-3 รอบ ติดเข็มกลัดหรือผูกชายผ้าให้เรียบร้อย
วิธีการพันเป็นเกลียว
ภาพที่ 22 วิธีการพันเป็นเกลียว


     3. การพันรูปเลขแปด (Figure of eight turns) เป็นการพันอวัยวะที่เป็นส่วนของข้อ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า ข้อสะโพก ข้อศอก และหัวไหล่ เป็นต้น มีวิธีการพันตามลำดับดังนี้
          3.1 ใช้มือขวาหรือซ้ายจับม้วนผ้าให้ชายผ้าอยู่ข้างล่าง พันรอบ 2-3 รอบ
          3.2 พันขึ้นไปเป็นเกลียวแล้วอ้อมกลับเป็นรูปเลขแปด
          3.3 พันขึ้นไปโดยให้ผ้าเหลื่อมกันให้ลายขนานกัน
          3.4 ระวังไม่ให้เกิดรอยย่น ไม่พันผ้าแน่นจนเกินไป โดยระวังไม่ให้ดึงผ้าในขณะที่พันผ้า
          3.5 เมื่อสิ้นสุดการพัน พันรอบประมาณ 2-3 รอบ ติดเข็มกลัดหรือผูกชายผ้าให้เรียบร้อย

วิธีการพันผ้ารูปเลขแปด
ภาพที่ 23 วิธีการพันผ้ารูปเลขแปด


วิธีการเก็บปลายผ้าพันแผล
วิธีการเก็บปลายผ้าพันแผล