หน้าแรก | การปฐมพยาบาล | ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ | เกี่ยวกับ    
++Menu++
  >> บทนำสู่การปฐมพยาบาล
  >> การปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ
> การปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักหรือได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ
> การช่วยเหลือผู้จมน้ำ
> การพันผ้า
> การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
> การปฐมพยาบาลกรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
> การปฐมพยาบาลผู้ที่มีไข้
> การปฐมพยาบาลกรณีตกเลือด, เกิดบาดแผลและการทำแผล
> การปฐมพยาบาลกรณีได้รับสารพิษ
> การปฐมพยาบาลกรณีถูกสัตว์กัด,ต่อย
> แบบทดสอบท้ายบท
  >> บรรณานุกรม
  >> รวมแบบทดสอบและแบบฝึกหัด

 
> การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transporting)
 
 
     การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ช่วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ มีหลักการและรู้จักวิธีการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี จะช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด ปลอดภัย ลดความพิการ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้

1. การเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว
     วิธีที่ 1 พยุงเดิน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี แต่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บ (เฉพาะส่วนล่าง)
     วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือยืนเคียงข้างผู้ป่วย หันหน้าไปทางเดียวกัน แขนข้างหนึ่งของผู้ป่วยพาดคอ ผู้ช่วยเหลือจับมือผู้ป่วยไว้ ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือโอบเอวและพยุงเดิน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีพยุงเดิน
ภาพที่ 28 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีพยุงเดิน


     วิธีที่ 2 การอุ้ม วิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือในเด็กซึ่งไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักโดยการช้อนใต้เข่าและประคองด้านหลัง หรืออุ้มทาบหลังก็ได้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้ม
ภาพที่ 29 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้ม


     วิธีที่ 3 วิธีลาก เหมาะที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม้ ถังแก็สระเบิด หรือตึกถล่ม จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด อาจปฏิบัติได้หลายวิธี
     ผู้ช่วยเหลืออาจะจะลากโดยใช้มือสอดใต้รักแร้ลากถอยหลัง หรือจับข้อเท้าลากถอยหลังก็ได้ ไม่ควรลากไปด้านข้างของผู้บาดเจ็บ ต้องระวังไม่ให้ส่วนของร่างกายโค้งงอ โดยเฉพาะส่วนของคอและลำตัว การลากจะลดอันตรายลงถ้าใช้ผ้าห่มหรือเสื่อ หรือ แผ่นกระดานรองลำตัวผู้บาดเจ็บ
การลาก
ภาพที่ 30 การลาก