หน้าแรก | การปฐมพยาบาล | ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ | เกี่ยวกับ    
++Menu++
  >> บทนำสู่การปฐมพยาบาล
  >> การปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ
> การปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักหรือได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ
> การช่วยเหลือผู้จมน้ำ
> การพันผ้า
> การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
> การปฐมพยาบาลกรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
> การปฐมพยาบาลผู้ที่มีไข้
> การปฐมพยาบาลกรณีตกเลือด, เกิดบาดแผลและการทำแผล
> การปฐมพยาบาลกรณีได้รับสารพิษ
> การปฐมพยาบาลกรณีถูกสัตว์กัด,ต่อย
> แบบทดสอบท้ายบท
  >> บรรณานุกรม
  >> รวมแบบทดสอบและแบบฝึกหัด

 
> การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transporting)
 
 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม
     ใช้กรณีที่ไม่มีเปลหามแต่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง
     วิธีเคลื่อนย้าย พับผ้าห่มตามยาวทบกันเป็นชั้น ๆ 2-3 ทบ โดยวิธีการพับผ้าห่มพับเช่นเดียวกับการพับกระดาษทำพัด วางผ้าห่มขนาบชิดตัวผู้ป่วยทางด้านข้าง ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าลงข้างตัวผู้ป่วยอีกข้างหนึ่ง จับผู้ป่วยตะแคงตัวเพื่อให้นอนบนผ้าห่ม แล้วดึงชายผ้าห่มทั้งสองข้างออก เสร็จแล้วจึงม้วนเข้าหากัน จากนั้นช่วยกันยกตัวผู้ป่วยขึ้น ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งต้องประคองศีรษะผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่า ได้รับบาดเจ็บที่คอหรือหลัง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม
ภาพที่ 36 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม


การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม
เปลหรือแคร่มีประโยชน์ในการเคลือนย้ายผู้ป่วย อาจทำได้ง่ายโดยดัดแปลงวัสดุ การใช้เปลหามจะสะดวกมากแต่ยุ่งยากบ้างขณะที่จะอุ้มผู้ป่วยวางบนเปลหรืออุ้มออกจากเปล

วิธีการเคลื่อนย้าย
เริ่มต้นด้วยการอุ้มผู้ป่วยนอนราบบนเปล จากนั้นควรให้ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ยกและหามเดิน พื่อความพร้อมเพรียงและนุ่มนวล ถ้ามีผู้ช่วยเหลือสองคน คนหนึ่งหามทางด้านศีรษะ อีกคนหามทางด้านปลายเท้าและหันหน้าไปทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยเหลือที่หามทางด้านปลายเท้าจะเดินนำหน้า หากมีผู้ช่วยเหลือ 4 คน ช่วยหาม อีก 2 คน จะช่วยหามทางด้านข้างของเปลและหันหน้าเดินไปทางเดียวกัน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม
ภาพที่ 37 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม


วัสดุที่นำมาดัดแปลงทำเปลหาม
     1. บานประตูไม้
     2. ผ้าห่มและไม้ยาวสองอัน วิธีทำเปลผ้าห่ม ปูผ้าห่มลงบนพื้น ใช้ไม้ยาวสองอัน ยาวประมาณ 2.20 เมตร
          - อันที่ 1 สอดในผ้าห่มที่ได้พับไว้แล้ว
          - อันที่ 2 วางบนผ้าห่ม โดยให้ห่างจากอันที่ 1 ประมาณ 60 ซม. จากนั้นพับชายผ้าห่มทับไม้อันที่ 2 และอันที่ 1 ตามลำดับ
การใช้ผ้าห่มมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย
ภาพที่ 38 การใช้ผ้าห่มมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย


     3. เสื้อและไม้ยาว 2 อัน
          นำเสื้อที่มีขนาดใหญ่พอๆกันมาสามตัว ติดกระดุมให้เรียบร้อย ถ้าไม่แน่ใจว่ากระดุมจะแน่นพอให้ใช้เข็มกลัดซ่อนปลายช่วยด้วย แล้วสอดไม้สองอันเข้าไปในแขนเสื้อ
การใช้เสื้อมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย
ภาพที่ 39 การใช้เสื้อมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย