บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หน้าแรกคณะพยาบาลศาสตร์   |   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

คุณอยู่ที่ไหน

  หน้าลงทะเบียน
หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
หัวข้อที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
หัวข้อที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
แบบฝึกหัดชุดที่ 12
แบบฝึกหัดชุดที่ 13
แบบฝึกหัดชุดที่ 14
หัวข้อที่ 5
บรรณานุกรม
สรุปคะแนน
   
หัวข้อที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทวารเทียม
 
        2. การทำความสะอาดช่องเปิดทวารเทียมและผิวหนังรอบๆ
                2.1 การทำความสะอาดช่องเปิดทวารเทียม แบ่งเป็น 3 ระยะ
                     - ระยะที่ 1 หลังผ่าตัด 4-5 วัน ทำความสะอาดแบบการทำแผลด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด การดูแลทำความสะอาดบริเวณ stoma และผิวหนังรอบๆ stoma ระยะแรกจะมีอุจจาระไหลออกมามาก และอาจเป็นน้ำค่อนข้างเหลว ออกบ่อยไม่เป็นเวลา ควรดูแลทำความสะอาดให้แห้งและสะอาดเสมอ โดยการเปลี่ยน colostomy bag เมื่อมีอุจจาระประมาณ 1/3 หรือ ½ ของถุง เนื่องจากหากมีอุจจาระมาก จะทำให้ถุงเลื่อนหลุดและรั่วได้
                     - ระยะที่ 2 หลังผ่าตัด7-10 วัน แผลผ่าตัดจะเริ่มติดดี และเริ่มมีอุจจาระออกทาง stoma ให้ใช้สำลีสะอาดและน้ำต้มสุกทำความสะอาด stoma และผิวหนังรอบๆ แล้วซับให้แห้ง ปิดด้วยถุงรองรับอุจจาระ
                     - ระยะที่ 3 หลังผ่าตัด 6-8 สัปดาห์ แผลจะยุบบวมและมีขนาดคงที่ ระยะนี้สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่อ่อน ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันซึ่งจะทำให้การยึดติดของถุงรองรับอุจจาระไม่แน่น แล้วซับให้แห้ง ทุกครั้งที่เปลี่ยนถุง ขณะอาบน้ำสามารถทำความสะอาดเหมือนการล้างทวารหนักตามธรรมดา ไม่จำเป็นต้องปิดปากถุงขณะอาบ เนื่องจากน้ำจะไม่ผ่านเข้าทางนี้ เพราะลำไส้จะบีบตัวจากส่วนต้นไปยังส่วนปลายเสมอ
                การทำความสะอาดและการดูแลรักษาผิวหนังรอบรูเปิดทวารเทียม มีขั้นตอนดังนี้
                     1. ล้างช่องเปิดทวารเทียมด้วยน้ำสะอาด
                     2. ใช้กระดาษชำระที่อ่อนนุ่มหรือผ้านุ่มๆ เช็ดผิวหนังรอบช่องเปิดทวารเทียม
                     3. ในผู้ป่วยที่ใช้ skin barrier paste จะมี paste เหนียวติดอยู่บริเวณผิวหนังรอบช่องเปิดให้เช็ดคราบพลาสเตอร์หรือ skin barrier paste ที่ติดค้างบริเวณผิวหนังด้วยน้ำอุ่น ออกให้หมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบแข็งติดผิวหนังจะเป็นสาเหตุให้ผิวหนังแตกเป็นแผล
                     4. เช็ดช่องเปิดและผิวหนังรอบช่องเปิดให้แห้ง
                     5. ปิดถุงรองรับอุจจาระใบใหม่
                การทำความสะอาดควรทำในเวลาที่เหมาะสมดังนี้
                     - เมื่อมีการรั่วซึมของเสียทุกครั้ง
                     - เมื่อมีอุจจาระหรือของเสียมากกว่า 1/2 หรือ 1/3 ของถุง
                     - เมื่อมีอุจจาระมากหรือเปื้อนซึม หรือ ทำความสะอาดพร้อมกับการอาบน้ำ
                2.2 การเทของเสียออกจากถุง ในรายที่ใช้ถุงระบบชิ้นเดียวเปิดปลาย ให้นั่งบนโถส้วมหรือเก้าอี้แยกขาออก ปล่อยปลายถุงลงช่องระหว่างขาพร้อมทั้งเปิดปลายถุงในโถส้วมหรือภาชนะที่เตรียมรองรับไว้ เมื่อถ่ายเทของเสียออกเสร็จแล้วใส่น้ำเข้าทางด้านปลายถุง ล้างอุจจาระให้สะอาดและเช็ดด้วยกระดาษชำระให้สะอาดก่อนปิดถุงอีกครั้ง สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ถุงระบบ 2 ชิ้น อาจจะปล่อยของเสียออกแบบเดียวกับถุงชิ้นเดียวก็ได้ หรือ เปิดถุงออกจากแป้นรองแล้วจึงปล่อยของเสียลงในโถส้วม พร้อมทั้งทำความสะอาดถุง โดยการใช้น้ำฉีดล้างจากด้านบนถุงลงไปจนสะอาด แล้วจึงปิดถุงไว้เช่นเดิม
                2.3 การลอกเปลี่ยนถุง ทำด้วยความนุ่มนวล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากผิวหนังเป็นแผลถลอก และเกิดการเจ็บปวดมาก โดยการใช้นิ้วมือข้างหนึ่งกดผิวหนังบริเวณที่ติดกับแป้นไว้ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งค่อยๆ ลอกแป้นออกจากผิวหนัง ลอกแป้นจากขอบด้านบนของแผ่นลงมาด้านล่างตรงข้ามกัน พยายามไม่ให้เป็นการดึงแป้นข้างเดียว จะช่วยลดการเกิดอันตรายต่อผิวหนังได้
                2.4. การปิดถุงรองรับอุจจาระ
                เมื่อทำความสะอาด stoma และผิวหนังรอบๆ แล้ว ปิดด้วยถุงรองรับอุจจาระเพื่อป้องกันผิวหนังรอบๆ สัมผัสกับอุจจาระที่ผ่านออกจากลำไส้ ซึ่งจะทำให้ระคายเคืองและเป็นแผลได้ง่าย แต่ในรายที่สามารถฝึกการขับถ่ายเป็นเวลาได้ ไม่จำเป็นต้องปิดถุงรองรับไว้ตลอดเวลาก็ได้ แต่ถ้าไม่มั่นใจจะติดไว้ตลอดเวลาก็ได้ ถุงรองรับอุจจาระสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบชิ้นเดียว และ แบบ 2 ชิ้น แบบชิ้นเดียว ปากถุง จะมีรูเปิด และรอบๆ เป็นกาวเหนียวที่ติดกับผิวหนังได้ ซึ่งกาวเหนียวนี้จะปิดทับด้วยกระดาษ ก่อนใช้ต้องวัด และ ตัดขนาดของปากถุงให้ใหญ่กว่าขนาดของ stoma ประมาณ 0.2-0.3 ซม.(ประทิน ไชยศรี, 2544 หน้า 74) ลอกกระดาษที่ติดกับแผ่นกาวเหนียวออก วางปากถุงที่มีกาวเหนียวให้แนบสนิทกับผิวหนังรอบ ๆ stoma กดรอบๆ stoma เบาๆ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้กาวติดแน่นและป้องกันการหลุดรั่วของอุจจาระ การติดถุงต้องพยายามไล่ลมให้มีค้างในถุงน้อยที่สุดสำหรับการติดถุงรองรับอุจจาระแบบ 2 ชิ้น จะมีวิธีการติดในหน้าถัดไป ถุงรองรับอุจจาระมีให้เลือกหลายชนิด ซึ่งแตกต่างกันในแง่ของรูปร่าง ขนาด ราคา มีทั้งแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือใช้ซ้ำได้อีก พิจารณาตามฐานะ ลักษณะอาชีพ อาการแพ้หรือระคายเคืองที่ผิวหนังและความสะดวกในการหาซื้อ ดังในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
Copyright 2005 (c) by Sanglar Pol-Nok all rights reserved.