บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หน้าแรกคณะพยาบาลศาสตร์   |   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

คุณอยู่ที่ไหน

  หน้าลงทะเบียน
หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
หัวข้อที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
หัวข้อที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
แบบฝึกหัดชุดที่ 12
แบบฝึกหัดชุดที่ 13
แบบฝึกหัดชุดที่ 14
หัวข้อที่ 5
สรุปคะแนน
   
ชุดที่ 12  
 
15. อาหารชนิดใดควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดแก๊สมาก
        ข้าว
        กล้วย
        น้ำหวาน
        เบียร์

16. อาหารในข้อใดช่วยลดกลิ่นได้
        ปลา
        ไข่
        ชะอม
        ตำลึง

17. ข้อใดไม่ควรทำหลังผ่าตัดทาทวารเทียม
        ยกของหนัก
        บริหารแขนขา
        เล่นกอล์ฟ
        ว่ายน้ำ
         ตกลง
Copyright 2005 (c) by Sanglar Pol-Nok all rights reserved.