ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกค่ายพยาบาลอาสา รุ่นที่ 4 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557
คณาจารย์และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกค่ายพยาบาลอ...
บุคลากรและนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย รวมกันไปลอยกระทง ประจำปี 2557
บุคลากรและนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยรวมก...
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Freshy night ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน Freshy Night ...
งานกิจการนิสิตและสิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม คณบดี อาจารย์ พบนิสิตทุกชั้นปี
งานกิจการนิสิตและสิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม คณบดี อาจารย์ พบนิสิต...
ผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และนิสิตพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดลมื่อวันที่ 24 กันยายยน 2557
ผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และนิสิตพยาบาลเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างศรัทธาในการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557เรื่อง การส...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต
ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงกา...
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นร่วมกับ Dongseo Univer...
ขอเรียนเชิญนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมส่งบทกลอนวันแม่
ขอเรียนเชิญนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมส่งบทกลอนวันแม่ (กลอนแปด จำนวน 2 บท) ...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา