ข่าวกิจกรรม

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลั...
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาล
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบแถบหมวกพยา...
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและจัดบูธ...
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและโครงการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและโครงการส...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลปีการศึกษา 2557 ครั้งท...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา