ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และนิสิตพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดลมื่อวันที่ 24 กันยายยน 2557
ผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และนิสิตพยาบาลเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง...
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Power Cheer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Power Cheer ของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งได้ม...
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาล 19 ส.ค. 57
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลเมื่่อวันที่ 19...
สโมสรนิสิตตณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการน้อมจิตวันทาบูชาครู เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 57
สโมสรนิสิตตณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการน้อมจิตวันทาบูชาครูเมื...
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพิธี เปิด-ปิด ห้องเชียร์ ระหว่างวันที่ 15-22 ส.ค. 57
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพิธี เปิด-ปิด ห้องเชียร์ ระหว่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างศรัทธาในการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557เรื่อง การส...
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556ในวันที...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา