ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาชวศรี คำหอม ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาชวศรี คำหอมได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการธรรมประยุกต์ สุขใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการธรรมประยุกต์ สุขใจถวาย...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นงนุช โอบะ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นงนุช โอบะ ในโอกาศเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่อง...
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ "พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพนิสิตชั้นปีที่ 4"
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ"พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพนิสิตชั้นปีที่ 4"โ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างศรัทธาในการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557เรื่อง การส...
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556ในวันที...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา