ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาลดีเด่น
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลดีเด่น เม...
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวณัฏฐธิดา มูลแก้ว ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวณัฏฐธิดา มูลแก้ว ได้รับกา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นร่วมกับ Dongseo Univer...
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556ในวันที...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต
ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงกา...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา