ข่าวกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Freshy night ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน Freshy Night ...
งานกิจการนิสิตและสิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม คณบดี อาจารย์ พบนิสิตทุกชั้นปี
งานกิจการนิสิตและสิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม คณบดี อาจารย์ พบนิสิต...
ผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และนิสิตพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดลมื่อวันที่ 24 กันยายยน 2557
ผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล และนิสิตพยาบาลเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง...
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Power Cheer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Power Cheer ของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งได้ม...
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาล 19 ส.ค. 57
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลเมื่่อวันที่ 19...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างศรัทธาในการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557เรื่อง การส...
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นร่วมกับ Dongseo Univer...
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมสโมสรนิสิตสัญจร ครั้งที่ 5/2556ในวันที...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา