ข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Power Cheer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Power Cheer ของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งได้ม...
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาล 19 ส.ค. 57
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลเมื่่อวันที่ 19...
สโมสรนิสิตตณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการน้อมจิตวันทาบูชาครู เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 57
สโมสรนิสิตตณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการน้อมจิตวันทาบูชาครูเมื...
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพิธี เปิด-ปิด ห้องเชียร์ ระหว่างวันที่ 15-22 ส.ค. 57
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพิธี เปิด-ปิด ห้องเชียร์ ระหว่า...
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์โดยนิมน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างศรัทธาในการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557เรื่อง การส...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต
ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงกา...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา