ข่าวกิจกรรม

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์โดยนิมน...
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น...
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาชวศรี คำหอม ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาชวศรี คำหอมได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสุขใจถวายเทียน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างศรัทธาในการพยาบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557เรื่อง การส...
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี
กองกิจการต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นร่วมกับ Dongseo Univer...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา