ข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน"วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์" เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงาน"วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศา...
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองและนิสิต"
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่"อาจาร...
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะได้รับรางวัลอาจารย์พยาบ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลปีการศึกษา 2557 ครั้งท...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา